Newyddion

Archwiliad o Bier Bangor

Mae Datrys wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chyngor Dinas Bangor ar adfer Pier y Garth, Bangor. Mae adfer y Pier, sydd â hyd o bron i 0.5km ac a adeiladwyd yn wreiddiol ym 1896, yn cael ei weld fel catalydd i gynnal bywiogrwydd y rhan hon o Fangor, sydd â golygfa drawiadol tuag at Afon Menai a’r Gogarth. Parhau i ddarllen => Archwiliad o Bier Bangor

Prosiect Hufenfa Mawr

Mae Datrys wedi cael ei benodi fel Peirianwyr Sifil a Strwythurol ar gyfer cynllun buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd a gyhoeddwyd gan Hufenfa De Arfon. Bydd y prosiect yn ehangu cyfleusterau cynhyrchu caws Hufenfa De Arfon ac yn cynnwys troi rhan o’r storfa gaws presennol yn ardal gynhyrchu. Parhau i ddarllen => Prosiect Hufenfa Mawr

Datrys yn dal gafael ar y Wobr Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Datrys yn falch o gyhoeddi ein bod yn cadw’r wobr Buddsoddwyr mewn Pobl safon am arfer orau wrth reoli pobl. Derbyniodd y cwmni’r wobr am y tro cyntaf yn 2011 am ei ymrwymiad i ddatblygu, cefnogi a chymell ei staff. Rydym wrth ein bodd bod ein hymdrechion i ddatblygu a meithrin sylfaen sgiliau ein tîm ffyddlon yn parhau i gael ei gydnabod.

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE