Datrys yn recriwtio 3 aelod o staff newydd

Mae Datrys yn falch iawn i groesawu tri aelod newydd o staff i’n tîm yng Nghaernarfon. Mae Josh Smart yn ymuno â ni ar ôl rheoli prosiectau mawr yn Queensland, Awstralia. Bydd Josh yn cymryd rôl arweiniol yng ngallu cynyddol Datrys yn y sectorau Hydro a Gofal Ychwanegol.

Mae Giovanni Lunardi yn Beiriannydd Graddedig o Brifysgol Padua, yr Eidal. Ef fydd yn arwain y gwaith o weithredu BIM yn Datrys.

Mae Ann Mason yn cyrraedd o Gyngor Ewrop yn Strasbwrg, Ffrainc a bydd hi’n helpu i ddatblygu strategaeth farchnata Datrys.

Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr, Paul Williams: “Rydym yn argyhoeddedig y bydd dyfodiad yr aelodau newydd o staff yn galluogi i Datrys barhau i ddarparu gwasanaeth hyd yn oed yn fwy effeithiol a gwell i’n cleientiaid.”

“Mae cymaint o amrywiaeth o safbwyntiau a phrofiad yn cysylltu’n berffaith â’n hamcanion i wella ein galluoedd ac i dyfu’r cwmni, gan ein galluogi i gyfuno agwedd fyd-eang gyda darpariaeth leol.”

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI