Prosiectau Allweddol

Yn Datrys, rydym yn cydnabod bod gan bob prosiect ei heriau unigryw. Ein rôl ni fel peirianwyr yw troi’r heriau hyn yn gyfleoedd i ddylunio’r atebion cywir i chi.

Mae gennym ddigonedd o brofiad yn y meysydd yr ydym yn gweithio ynddynt, sy’n ein galluogi i ddarparu lefel gynhwysol ac amhrisiadwy o arbenigedd i chi fel ein cleient.

Cliciwch isod i weld ein prosiectau yn ôl sector.

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE