Datrys

Mae Datrys yn ymgynghoriaeth o beirianwyr Sifil a Strwythurol profiadol a hir sefydledig.

Mae gennym amcan syml: i ddarparu atebion dylunio ymarferol ac effeithiol i gwrdd â’ch anghenion.

Rydym yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o brosiectau o reoli prosiect a dylunio llawn i arolygon a dylunio elfennol i gleientiaid unigol.

Ym mhob achos, rydym yn defnyddio’r un ymagwedd: cyfeillgar a hyblyg, manwl ac ymatebol, a bob amser yn dilyn safonau diweddaraf y diwydiant.

Ein gweledigaeth yw darparu’r ateb gorau posib i’ch syniadau prosiect.

Mae Datrys yn dylunio atebion.

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

Constructionline BSI iso-9001,-14001