Gwasanaethau

Yn Datrys, rydym yn ymfalchïo yn yr amrywiaeth o wasanaethau rydym yn eu cynnig i chi: o gyngor peirianneg a datrys problemau i arolygon dichonoldeb, cael caniatâd a mynd i’r afael â materion iechyd a diogelwch.

Mae gan ein Peirianwyr Strwythurol a Sifil gyfoeth o brofiad yn ymestyn i ystod eang o feysydd gan gynnwys diwydiannol, preswyl, gorsafoedd pŵer, adeiladau masnachol a thrin carthion a dŵr.

Rydym yn cyd-weithio’n agos â chi drwy gydol oes eich prosiect: o’r camau cynharaf hyd at gwblhau; o ddatblygu ac adeiladu prosiectau i ddyluniad manwl a rheoli prosiect llawn; o arolygon ac ymchwiliadau i adeiladu.

Mae eich prosiect yn ddiogel yn ein dwylo. Cysylltwch â ni nawr.

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE