Peirianneg Sifil

Gallwch weld ein prosiectau Peirianneg Sifil yma.

Fel Peirianwyr Sifil rydym yn cynnig ein gwasanaethau i gleientiaid o’r cysyniad prosiect i reoli cytundebau ac ardystio.

Mae’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymchwiliadau geodechnegol
 • Draenio a dylunio Systemau Draenio Cynaliadwy
 • FCA / Asesiadau Risg Llifogydd a modelu llifogydd
 • Modelu tir yn defnyddio meddalwedd Civilis 3D BIM
 • Dylunio ffyrdd stadau gan gynnwys strwythurau cysylltiedig
 • Cynllunio priffyrdd a ellir eu mabwysiadu ar gyfer adran 38 a chaniatadau cysylltiedig
 • Dylunio Palmentydd
 • Cydrannau peirianneg sifil hydro-electrig: mewnlifoedd, gorsafoedd pŵer, sylfeini generadur, llifddorau a gwrthflociau
 • Paratoi safle, cloddwaith mawr
 • Rheoli Prosiectau, caffael a goruchwylio safle
 • Cydlynwyr CDM

 

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE