Morwrol a Phorthladdoedd

Gallwch weld rhai o’n prosiectau morwrol a phorthladdoedd yma.

Mae’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig yn cynnwys gwneud arolygon ac asesiadau o strwythurau morol presennol, dylunio angorfeydd pontŵn newydd a mesurau diogelu’r arfordir.

Rydym wedi cwblhau prosiectau ar amrywiaeth o strwythurau morol gan gynnwys pierau, morgloddiau, marinas a muriau cei.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Strwythurau pier a glanfa
  • Angorfeydd dolffin a dylunio postyn
  • Dylunio ffrâm angorfa
  • Dylunio mur cei
  • Llithrfeydd
  • Angorfeydd pontŵn a phomprenni mynediad
  • Arfwisg creigiau a rhyngweithiad tonnau

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE