Geodechnegol

Gweld rhai o’n prosiectau geodechnegol yn awr.

Mae peirianneg geodechnegol yn canolbwyntio ar ddefnyddiau daear. Mae nodweddion peirianneg priddoedd yn amrywio’n fawr.

Bydd ein staff proffesiynol a phrofiadol nid yn unig yn adnabod cyflwr y tir, ond mi fyddant hefyd yn cynnig atebion peirianneg effeithiol iddynt.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

  • Ymchwiliadau Safle gan gynnwys astudiaethau halogiad Cam 1 a Cham 2
  • Ymchwiliadau geodechnegol ac argymhellion ar gyfer sylfeini
  • Rhagfynegiadau aneddiadau a chryfder pridd
  • Dadansoddiadau o sefydlogrwydd llethrau
  • Strwythurau cynnal, caergewyll, dylunio dalennau pentwr
  • Dylunio daear
  • cyfnerth
  • Dylunio angor craig a daear

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE