Grwpiau Cymunedol a Cyrff Annlywodraethol

Arolygon sifil a strwythurol; dyluniadau ar gyfer adeiladau newydd; adnewyddu; rheoli prosiect

hydro-electric

Hydro Ogwen

Cynllun peirianneg sifil ar gyfer gorsaf gynhyrchu trydan hydro gymunedol leol

More info

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE