Neuadd Ogwen

Crynodeb

Ailwampio hen adeilad neuadd ddawns yn sinema a chanolfan berfformio newydd
Roedd y gwaith cychwynnol yn cynnwys arolwg strwythurol a dadorchuddio’r strwythur presennol ac adrodd am waith adfer. Roedd y cynigion yn cynnwys creu swyddfeydd, ystafelloedd cyfarfod ac oriel newydd o fewn yr adeilad.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: Neuadd Ogwen
  • Lleoliad: Gogledd Cymru

neuaddogwen.com

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE