Canolfan Fenter, Botwnnog

Crynodeb

Gwaith ar y Ganolfan Fenter newydd ym Motwnnog i Dai Eryri
Datrys ddyluniodd y gwaith sifil oedd yn gysylltiedig â’r Ganolfan Fenter newydd ym Motwnnog ar ran Tai Eryri. Roedd y gwaith yn cynnwys defnyddio grid ffos o gerrig mawr i redeg arllwysiad o’r maes parcio i’r tir.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: Enterprise Centre, Botwnnog
  • Cleient: Tai Eryri
  • Lleoliad: Gogledd Cymru

Mae’r Ganolfan Fenter yn benllanw blynyddoedd lawer o waith gan unigolion a sefydliadau i sicrhau adnodd ar Benrhyn Llŷn i ysgogi, annog a hwyluso entrepreneuriaeth yn lleol.

Roedd Cymdeithas Tai Eryri yn gymdeithas dai elusennol ac yn landlord cymdeithasol cofrestredig, wedi’i llywodraethu gan Fwrdd Rheoli o 15 aelod, gan gynnwys cynghorwyr a thenantiaid lleol.

Unodd Cymdeithas Tai Eryri a Chymdeithas Tai Clwyd ym mis Ebrill 2014 i ffurfio Grŵp Cynefin, yr unig gymdeithas dai i weithredu ar draws pob un o’r chwe sir yng Ngogledd Cymru yn ogystal â gogledd Powys.

conglmeinciau.org.uk/eng/index.html

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE