Categori: Dim Categori

Newidiadau Rheolaeth yn Datrys

Mae Datrys yn falch o gyhoeddi newidiadau i’w strwythur rheoli.

Mae Josh Smart, a ymunodd â ni yn ddiweddar ar ôl rheoli prosiectau mawr yn Queensland, Awstralia, wedi cael ei ddyrchafu i Gyfarwyddwr y swyddfa yng Nghaernarfon.

Bydd Josh nid yn unig yn sicrhau bod prosiectau o ddydd i ddydd a materion gweinyddu cyffredinol yn rhedeg yn esmwyth yng Nghaernarfon, ond bydd ef hefyd yn helpu i fentora’r tîm o beirianwyr sydd wedi’u lleoli yn y swyddfa hon.

Parhau i ddarllen => Newidiadau Rheolaeth yn Datrys

Datrys yn recriwtio 3 aelod o staff newydd

Mae Datrys yn falch iawn i groesawu tri aelod newydd o staff i’n tîm yng Nghaernarfon.

Mae Josh Smart yn ymuno â ni ar ôl rheoli prosiectau mawr yn Queensland, Awstralia. Bydd Josh yn cymryd rôl arweiniol yng ngallu cynyddol Datrys yn y sectorau Hydro a Gofal Ychwanegol.

Mae Giovanni Lunardi yn Beiriannydd Graddedig o Brifysgol Padua, yr Eidal. Ef fydd yn arwain y gwaith o weithredu BIM yn Datrys.

Mae Ann Mason yn cyrraedd o Gyngor Ewrop yn Strasbwrg, Ffrainc a bydd hi’n helpu i ddatblygu strategaeth farchnata Datrys.

Parhau i ddarllen => Datrys yn recriwtio 3 aelod o staff newydd

Datrys yn agor Swyddfa Newydd yn Yr Wyddgrug

Mae Datrys yn falch i gyhoeddi agoriad swyddfa newydd yn Yr Wyddgrug.

Wedi’i lleoli yng Nghanolfan Fusnes St Andrews, bydd y swyddfa newydd yn rhoi presenoldeb ehangach ar draws Gogledd Cymru i gwmni Datrys ac yn galluogi mynediad hawdd yn ôl a blaen i Gaer, Lerpwl, Manceinion a thu hwnt.

Cyfarwyddwr Datrys, Warren Lewis, fydd yn arwain y swyddfa newydd. “Mae’r ehangiad yn dystiolaeth o lwyddiant Datrys yn ystod y 18 mis diwethaf, er gwaethaf yr anawsterau yn yr economi yn gyffredinol.”

Parhau i ddarllen => Datrys yn agor Swyddfa Newydd yn Yr Wyddgrug

Prosiect Hufenfa Mawr

Mae Datrys wedi cael ei benodi fel Peirianwyr Sifil a Strwythurol ar gyfer cynllun buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd a gyhoeddwyd gan Hufenfa De Arfon.

Bydd y prosiect yn ehangu cyfleusterau cynhyrchu caws Hufenfa De Arfon ac yn cynnwys troi rhan o’r storfa gaws presennol yn ardal gynhyrchu.

Bydd ardal gofal uchel yn cael ei chreu i gwrdd â safonau diogelwch bwyd llym. Bydd wal tân 10m o uchder hefyd yn cael ei hadeiladu, mae Datrys wedi cynllunio’r rhwystr i leihau’r elfen gwarchod rhag tân ychwanegol i’r strwythur presennol.

Parhau i ddarllen => Prosiect Hufenfa Mawr

Datrys yn cael ei benodi i weithio ar Brosiect Adfywio Preswyl yn Y Rhyl

Mae Datrys wedi’i benodi i weithio ochr yn ochr â Phenseiri Ainsley Gommon ar brosiect adfywio strategol yn Y Rhyl.

Mae’r prosiect Abbey Street yn cynnwys uwchraddio ac adeiladu naw o fflatiau a thai gyda chyfleusterau parcio cysylltiedig ar ran Cymdeithas Tai Gogledd Cymru.

Mae Datrys yn cynghori ar heriau peirianyddol allweddol y safle sy’n cynnwys y risg o lifogydd arfordirol a’r amodau tir gwael. Mae Asesiad Canlyniadau Llifogydd ac ymchwiliadau geodechnegol gyda thyllau turio yn cael eu cynnal.

Parhau i ddarllen => Datrys yn cael ei benodi i weithio ar Brosiect Adfywio Preswyl yn Y Rhyl

Datrys yn pasio Archwiliadau ISO 9001 ac ISO 14001

Mae Datrys yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cael adborth cadarnhaol gan ein harchwilwyr, ISOQAR.

Yr archwiliad 2 ddiwrnod oedd y cyntaf i gael ei wneud ers i gwmni Datrys gael ardystiad ISO 9001:2008 ac 14001:2004 yn gynharach eleni.

Diben yr archwiliad oedd gwirio bod y System Rheoli yn cael ei weithredu o ddydd i ddydd.

Cyfarwyddwr Datrys, Warren Lewis, sy’n gyfrifol am y system rheoli ansawdd:

“Mae hyn yn newyddion da iawn i gwmni Datrys. Mae’n wych cael cadarnhad allanol ein bod yn gwneud pethau’n iawn, ac yn gweithio mewn ffordd gyson, o safon.”

Parhau i ddarllen => Datrys yn pasio Archwiliadau ISO 9001 ac ISO 14001

Datrys yn recriwtio dau beiriannydd newydd

Mae Datrys yn falch i groesawu dau aelod newydd o staff i’n tîm yng Nghaernarfon: George Voulgarelis a Niel Williams.

Mae George yn beiriannydd strwythurol, sy’n arbenigo mewn pethau fel cyfleusterau gofal a phrosiectau preswyl, masnachol a diwydiannol. Peiriannydd sifil yw Niel sy’n arbenigo mewn ymchwiliadau geodechnegol, Asesiadau Canlyniadau Llifogydd, dylunio ffyrdd a draenio.

Bydd dyfodiad yr aelodau newydd o staff hyn yn galluogi i gwmni Datrys gynyddu nifer a maint y prosiectau yr ydym yn ymgymryd â hwy.

 

Datrys yn dal gafael ar y Wobr Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Datrys yn falch o gyhoeddi ein bod yn cadw’r wobr Buddsoddwyr mewn Pobl safon am arfer orau wrth reoli pobl.

Derbyniodd y cwmni’r wobr am y tro cyntaf yn 2011 am ei ymrwymiad i ddatblygu, cefnogi a chymell ei staff.

Rydym wrth ein bodd bod ein hymdrechion i ddatblygu a meithrin sylfaen sgiliau ein tîm ffyddlon yn parhau i gael ei gydnabod.

BIM Software

Here at Datrys we have now updated to BIM software; Building Information Modelling, this along with our current CAD software will help to develop and improve our company. BIM is a process of managing the use of digital 3D building models to facilitate collaboration in the design process. It should contain all the information necessary to define the project design.

The use of BIM our office will be beneficial to us in both design and construction phases, improving quality, lowering costs and reducing schedules.  BIM can also allow for greater more effective communication of details and qualities of building between designers, construction workers, architects etc.

BIM can also be used to perform analysis on important elements such as day lighting, thermal, structural and cost estimation at key points in the design and construction process. With The help of this new software we should be able to boost our client list and reduce the time scale it takes to complete some of these projects, making it much more cost effective for the client. We are also showing that as a small company we are able to keep up with the software that is used in much larger competing companies.

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

Constructionline BSI iso-9001,-14001