Pier Fictoria, Bae Colwyn

Crynodeb

Dadansoddiad manwl ac arolwg o gyflwr strwythur Pier Fictoria ac Adeilad y Pafiliwn
Cafodd yr adroddiad ei ddilyn gan asesiad yn dangos pa elfennau oedd angen eu disodli a pha rai oedd angen eu hatgyweirio, ynghyd â chostio’r gwaith.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: Pier Fictoria, Bae Colwyn
  • Lleoliad: Gogledd Cymru

Mae’r pier Fictoraidd rhestredig Gradd II yn un o ddim ond 31 pier strwythur agored gyda cholofnau haearn sydd wedi goroesi yn y Deyrnas Unedig.

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE