Gorsaf Bad Achub RNLI Aberdyfi

Crynodeb

Estyniad i’r cyfleuster presennol yng Ngorsaf Bad Achub RNLI Aberdyfi
Gofynnwyd i gwmni Datrys ddylunio estyniad i’r cyfleuster presennol yn yr orsaf bad achub gan gynnwys swyddfeydd, ystafelloedd bwyta a storfeydd cychod newydd. Roedd y strwythur yn gyfuniad o ffrâm borth durwaith, coed a cherrig sy’n dal pwysau ar sylfaen rafft concrit ar dir wedi llenwi.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: RNLI Aberdovey
  • Cleient: RNLI
  • Lleoliad: Gogledd Cymru

Mae’r orsaf bad achub wedi’i lleoli ym mhentref bach Aberdyfi ar ochr ogleddol aber Dyfi ac mae wedi bod yn gweithio ers bron i 140 o flynyddoedd.

rnli.org/findmynearest/station/Pages/Aberdovey-Lifeboat-Station

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE