Oriel Ynys Môn – Oriel Kyffin Williams

Crynodeb

Oriel arddangos newydd i arddangos gwaith Kyffin Williams

Mae’r oriel arddangos newydd, wedi’i gosod rhwng yr adeiladau presennol, yn cynnwys ardal arddangos unllawr a storfa ddeulawr gerllaw.

Mae strwythur wedi’i wneud o ddur a phren glulam.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: Oriel Ynys Môn – Oriel Kyffin Williams
  • Cleient: Cyngor Sir Ynys Môn
  • Lleoliad: Gogledd Cymru

Amgueddfa a chanolfan gelfyddydau wedi’i lleoli yn Llangefni ar Ynys Môn yw Oriel Môn.

Mae Oriel Kyffin Williams yn cynnwys y casgliad mwyaf yn y byd o weithiau gan yr artist lleol, Syr Kyffin Williams. Agorwyd yr oriel gan Shirley Paget, Ardalyddes Môn ym mis Gorffennaf 2008.

www.kyffinwilliams.info/eng/arddangosfeydd-celf.html

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE