Sied 4 Gwasanaethau Morol Caergybi

Crynodeb

Estyniad o’r cyfleusterau adeiladu cychod yng Ngwasanaethau Morol Caergybi
Datrys oedd Cyfarwyddwyr Prosiect ar gyfer adeiladu estyniad o’r cyfleuster adeiladu cychod yng Ngwasanaethau Morol Caergybi. Roedd y strwythur yn cynnwys ffrâm borth 700m2 gyda 11m o uchder i’r bondo, ac yn cynnwys craen nenbont uwchben. Cafodd y slab ei gynllunio i gario teclyn codi cychod gyda chapasiti o 100 tunnell. Roedd yr estyniad i’r ffrâm porth presennol yn golygu cryfhau’r sylfeini trwy ddylunio angorau daear.

Cliciwch yma i weld yr astudiaeth achos.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: Sied 4 Gwasanaethau Morol Caergybi
  • Cleient: Gwasanaethau Morol Caergybi
  • Lleoliad: Gogledd Cymru

Mae Gwasanaethau Morol Caergybi Ltd yn arbenigo mewn adeiladu, atgyweirio a thrwsio cychod alwminiwm, dur a GRP hyd at ac yn cynnwys llwyth 24m neu sy’n gallu dadleoli 100 tunnell.

Mae gan Wasanaethau Morol Caergybi un o’r iardiau mwyaf modern o’i faint yn y Deyrnas Unedig

www.holyheadmarine.co.uk

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE