Siediau 1 a 2 Gwasanaethau Morol Caergybi

Crynodeb

Arolwg ac asesiad o adeiladau gweithdy presennol Gwasanaethau Morol Caergybi
Y cynnig oedd cynnwys craeniau uwchben newydd o fewn yr adeiladau. Roedd y gwaith yn cynnwys adnabod gwaith cryfhau ac atgyfnerthu i ganiatáu i’r craeniau gael eu gosod.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: Siediau 1 a 2 Gwasanaethau Morol Caergybi
  • Cleient: Gwasanaethau Morol Caergybi
  • Lleoliad: Gogledd Cymru

Mae Gwasanaethau Morol Caergybi Ltd yn arbenigo mewn adeiladu, atgyweirio a thrwsio cychod alwminiwm, dur a GRP hyd at ac yn cynnwys llwyth 24m neu sy’n gallu dadleoli 100 tunnel.

Gwasanaethau Morol Caergybi sydd ag un o’r iardiau mwyaf modern o’i faint yn y Deyrnas Unedig.

www.holyheadmarine.co.uk

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE