Adeilad Goleuad, Doc Fictoria, Caernarfon

Crynodeb

Addasu adeilad rhestredig a hen ffatri brintio yn ganolfan gyfryngau

Roedd y dyletswyddau dylunio yn cynnwys: asesiad o’r strwythur presennol, dylunio llawr mesanîn ffrâm ddur newydd, gwaith sefydlogi i’r sylfeini presennol gerllaw’r doc a dylunio peirianneg tân.

Cliciwch yma i weld yr astudiaeth achos.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: Adeilad Goleuad, Doc Fictoria, Caernarfon
  • Lleoliad: Gogledd Cymru

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE