Prosiect Trydan Hydro Bryn Cowlyd

Crynodeb

Prosiect trydan hydro mawr ar gyfer Dulas ar ran Dŵr Cymru

Datrys oedd y Cyfarwyddwyr Prosiect ar gyfer y prosiect trydan hydro mawr hwn yn Nulas ar ran Dŵr Cymru. Roedd y prosiect yn cynnwys adeiladu dau bwerdy newydd mewn lleoliadau anghysbell ac anodd.

Roedd angen dylunio sylfeini a siambrau o goncrid cyfnerth dwfn tra bod y pibellau cyfagos yn parhau’n weithredol. Golygai hyn bod angen cynllun gwaith dros dro ar gyfer y Cleient a’r Contractwr er mwyn sicrhau parhad y cyflenwad dŵr.

Dyluniwyd y concrid cyfnerth i safon cadw dŵr.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: Prosiect Trydan Hydro Bryn Cowlyd
  • Cleient: Dulas ar ran Dŵr Cymru
  • Lleoliad: Gogledd Cymru

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE