Uned ar Barc Diwydiannol Bryn Cefni

Crynodeb

Uned ddiwydiannol safonol o ansawdd uchel
Datrys oedd y peirianwyr dylunio ar yr uned ddiwydiannol safonol hon o ansawdd uchel ar safle amlwg ar Barc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn.

Mae’r strwythur yn byrth pen fflat yn cefnogi to golau gogleddol. Dyluniwyd yr adeilad i gyrraedd sgôr Rhagorol BREEAM. Y materion allweddol oedd parhad inswleiddio ac aerdyndra.

Mae’r adeilad wedi ei orchuddio mewn cladin copr, carreg a phren unigryw.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: Uned ar Barc Diwydiannol Bryn Cefni
  • Lleoliad: Gogledd Cymru

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE