Cynllun Hydro Mawr yn Ucheldiroedd yr Alban

Mae Datrys wedi cael ei gyflogi i gynnal dyluniad a rheoli prosiect cynllun Hydro Langwell yn Ullapool yn Ucheldiroedd yr Alban. Mae’r cynllun £4.25 miliwn, dan berchnogaeth Canaird River Company Ltd, yn cynnwys argae, mewnlif ochrol, pibell 3km o hyd a 1000mm diamedr, pwerdy ac arllwysfa.

Mae’r tyrbin i’w gyfenwi ym mis Gorffennaf gyda’r gwaith i fod wedi’i gwblhau erbyn mis Hydref 2016.

Cyfrifoldeb Datrys oedd dyluniad peirianneg sifil y prosiect ynghyd â goruchwylio’r safle a rheoli prosiect y contract NEC.

Dywedodd Adam Caldwell, rheolwr y prosiect: “Mae hwn yn brosiect ysgogol sydd wedi bod yn her fawr mewn amgylchedd rhagorol.”

“Yn ogystal. Sicrhawyd ymdrech tîm ardderchog.”

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE