Datrys yn dal gafael ar y Wobr Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Datrys yn falch o gyhoeddi ein bod yn cadw’r wobr Buddsoddwyr mewn Pobl safon am arfer orau wrth reoli pobl. Derbyniodd y cwmni’r wobr am y tro cyntaf yn 2011 am ei ymrwymiad i ddatblygu, cefnogi a chymell ei staff. Rydym wrth ein bodd bod ein hymdrechion i ddatblygu a meithrin sylfaen sgiliau ein tîm ffyddlon yn parhau i gael ei gydnabod.

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI