Diwylliant

  • Darparwch amgylchedd dysgu a chefnogwch arloesi
  • Canolbwyntiwch ar y cwsmer a byddwch yn broffesiynol wrth ddarparu gwasanaeth o safon
  • Byddwch yn onest ynghylch popeth a wnawn a byddwch yn ddibynadwy
  • Anogwch a mwynhewch waith tîm gyda chyfathrebu agored
  • Dangoswch barch at bobl oddi mewn a thu allan i Datrys

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

Constructionline BSI iso-9001,-14001