Rheilffordd Ucheldir Cymru

Crynodeb

Adfer Rheilffordd Ucheldir Cymru drwy Eryri
Penodwyd Datrys yn Rheolwr Prosiect ar gyfer elfennau sylweddol o’r gwaith o adfer y rheilffordd drwy Eryri i fras werth o £2.5m.

Roedd y gwaith yn cynnwys dylunio pontydd, gwrthgloddiau a draenio, a gosod a gweinyddu’r cytundebau.

Manylion y Prosiect

  • Prosiect: Welsh Highland Railway
  • Cleient: Welsh Highland Railway
  • Lleoliad: Gogledd Cymru
  • Cost: £2.5M

Rheilffordd Ucheldir Cymru yw rheilffordd treftadaeth hiraf y Deyrnas Unedig. Mae’n rhedeg am 25 milltir o Gaernarfon, heibio troed yr Wyddfa a phentref prydferth Beddgelert, yna trwy fwlch trawiadol Aberglaslyn ac ymlaen i Borthmadog.

Mae’r teithwyr yn teithio yn rhai o’r cerbydau mwyaf cyfforddus ar unrhyw reilffordd treftadaeth yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys moethusrwydd Dosbarth Cyntaf Pullman.

www.festrail.co.uk/index.htm

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

Constructionline BSI iso-9001,-14001