Diweddariad COVID-19 i’n Cleientiaid

Mae Datrys wedi ymateb i’r cyngor diweddaraf oddiwrth y Llywodaeth drwy wahodd ein staff i weithio gartref lle bo modd. Mae ein system IT yn caniatau i’n staff lle bynnag y bont gyrraedd at ein holl ffeiliau a meddalwedd. Gallwn felly gynnig gwasanaeth llawn i’n cleiantau. Bydd ein swyddfeydd yn aros ar agor i’r staff sydd angen gweithio yno.

Os carech gysylltu ag unrhyw aelod o staff yna defnyddiwch ein rhifau arferol sef 01286 671 027 (Swyddfa Caernarfon) neu 01352 706 205 (Swyddfa’r Wyddgrug) a throsglwyddwn eich galwad fel yn arferol. Fel arall defnyddiwch eu ebost unigol neu info@datrys.coop.

Credwn ein bod wedi paratoi y gorau a fedrwn i wynebu’r heriadau presenol ac edrychwn ymlaen i barahau a’n cefnogaeth i’n cleiantau a staff yn yr amseroedd ansicr hyn.

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

BSI
Institution of Civil Engineers (ICE) Approved Employer
Cymeradwywyd i weithredu cynllun hyfforddi ICE