Categori: Addysg

Datrys yn Recriwtio 4 Aelod Staff Newydd

Mae Datrys yn parhau gyda’i nod i dyfu a chryfhau ei dalentau gyda chyrhaeddiad pedwar aelod newydd o staff.

Mae Jonathan Allen yn Beiriannydd Sifil Graddedig o Brifysgol Abertawe. Bydd wedi’i leoli yn ein pencadlys yng Nghaernarfon a bydd yn atgyfnerthu’r tîm presennol o beirianwyr.

Ein technegwyr newydd yw Sandra Pousadas a Levente Incze a gwblhaodd eu graddau mewn peirianneg yn yr Instituto Politecnico de Setubal, Portiwgal a Phrifysgol Dechnegol Cluj-Napoca, Romania, yn y drefn honno.

Bydd Sandra’n gweithio o’n swyddfa yn Yr Wyddgrug, tra bydd Levente yng Nghaernarfon. Parhau i ddarllen => Datrys yn Recriwtio 4 Aelod Staff Newydd

Datrys yn recriwtio dau beiriannydd newydd

Mae Datrys yn falch i groesawu dau aelod newydd o staff i’n tîm yng Nghaernarfon: George Voulgarelis a Niel Williams.

Mae George yn beiriannydd strwythurol, sy’n arbenigo mewn pethau fel cyfleusterau gofal a phrosiectau preswyl, masnachol a diwydiannol. Peiriannydd sifil yw Niel sy’n arbenigo mewn ymchwiliadau geodechnegol, Asesiadau Canlyniadau Llifogydd, dylunio ffyrdd a draenio.

Bydd dyfodiad yr aelodau newydd o staff hyn yn galluogi i gwmni Datrys gynyddu nifer a maint y prosiectau yr ydym yn ymgymryd â hwy.

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

Constructionline BSI iso-9001,-14001