Categori: Peirianneg Sifil

Y Diweddaraf

Buom yn gweithio ar brosiect gwarchod arfordir hynod o ddiddorol ar benrhyn Llŷn dros gyfnod o chwech wythnos yn ddiweddar. Roedd y morglawdd sy’n eiddo preifat yn wynebu ty ar lan y môr yn Nefyn. Ymddangosodd twll mawr yn sydyn o flaen yr eiddo, ac fe drefnodd Datrys waith sefydlogi brys i ddiogelu’r tŷ. Parhau i ddarllen => Y Diweddaraf

Cynllun Hydro Cymunedol yng Ngogledd Orllewin Cymru

Mae Datrys wedi’i gomisiynu i ddarparu’r cynllun peirianneg sifil ar gyfer gorsaf gynhyrchu trydan hydro gymunedol leol.

Mae Hydro Ogwen yn fenter gydweithredol i harneisio grym Afon Ogwen yng Ngwynedd.

Mae Datrys yn cynllunio Gored Gymeriant a Phwerdy yr orsaf. Mae hwn yn gynllun 100 Kw cwymp isel wedi’i leoli oddeutu 0.4 milltir i’r de o Fethesda ar sianel Afon Ogwen. Parhau i ddarllen => Cynllun Hydro Cymunedol yng Ngogledd Orllewin Cymru

Prif Wobr i Gartref Gofal Caernarfon

Mae Bryn Seiont Newydd wedi cael ei enwi yn y cartref gofal gorau yn y DU.

Wedi’i agor fis Tachwedd diwethaf ar gyrion Caernarfon, derbyniodd Bryn Seiont Newydd y brif wobr yn y prif gategori yng Ngwobrau Dylunio Gofal Iechyd Pinders 2016.

Cyflogwyd Datrys gan Adeiladwyr a Chontractwyr Carroll o Ruthun fel rhan o gontract dylunio ac adeiladu i ymgymryd ag agweddau strwythurol a pheirianneg sifil llawn Cyfnod 1 o’r cartref gofal. Parhau i ddarllen => Prif Wobr i Gartref Gofal Caernarfon

Datrys yn Recriwtio 4 Aelod Staff Newydd

Mae Datrys yn parhau gyda’i nod i dyfu a chryfhau ei dalentau gyda chyrhaeddiad pedwar aelod newydd o staff.

Mae Jonathan Allen yn Beiriannydd Sifil Graddedig o Brifysgol Abertawe. Bydd wedi’i leoli yn ein pencadlys yng Nghaernarfon a bydd yn atgyfnerthu’r tîm presennol o beirianwyr.

Ein technegwyr newydd yw Sandra Pousadas a Levente Incze a gwblhaodd eu graddau mewn peirianneg yn yr Instituto Politecnico de Setubal, Portiwgal a Phrifysgol Dechnegol Cluj-Napoca, Romania, yn y drefn honno.

Bydd Sandra’n gweithio o’n swyddfa yn Yr Wyddgrug, tra bydd Levente yng Nghaernarfon. Parhau i ddarllen => Datrys yn Recriwtio 4 Aelod Staff Newydd

Prosiect Hufenfa Mawr

Mae Datrys wedi cael ei benodi fel Peirianwyr Sifil a Strwythurol ar gyfer cynllun buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd a gyhoeddwyd gan Hufenfa De Arfon.

Bydd y prosiect yn ehangu cyfleusterau cynhyrchu caws Hufenfa De Arfon ac yn cynnwys troi rhan o’r storfa gaws presennol yn ardal gynhyrchu.

Bydd ardal gofal uchel yn cael ei chreu i gwrdd â safonau diogelwch bwyd llym. Bydd wal tân 10m o uchder hefyd yn cael ei hadeiladu, mae Datrys wedi cynllunio’r rhwystr i leihau’r elfen gwarchod rhag tân ychwanegol i’r strwythur presennol.

Parhau i ddarllen => Prosiect Hufenfa Mawr

Uned Gofal Ychwanegol ym Mhorthmadog

Mae’r Uned Gofal Ychwanegol newydd gwerth £7-£8 miliwn ym Mhorthmadog – a ddyluniwyd gan benseiri Ainsley Gommon o Benarlâg, gyda Datrys fel Peirianwyr Sifil a Strwythurol – wedi’i gyflwyno ar gyfer cymeradwyaeth cynllunio ar ran Grŵp Cynefin.

Gan fod ardal Porthmadog yn adnabyddus am ei chyflwr daear anodd a’r risg o lifogydd, mae Datrys wedi paratoi Asesiad Canlyniadau Llifogydd ar gyfer y safle ac wedi adnabod y lefel y mae’n rhaid i’r adeilad gael ei godi ati.

Parhau i ddarllen => Uned Gofal Ychwanegol ym Mhorthmadog

Datrys yn recriwtio dau beiriannydd newydd

Mae Datrys yn falch i groesawu dau aelod newydd o staff i’n tîm yng Nghaernarfon: George Voulgarelis a Niel Williams.

Mae George yn beiriannydd strwythurol, sy’n arbenigo mewn pethau fel cyfleusterau gofal a phrosiectau preswyl, masnachol a diwydiannol. Peiriannydd sifil yw Niel sy’n arbenigo mewn ymchwiliadau geodechnegol, Asesiadau Canlyniadau Llifogydd, dylunio ffyrdd a draenio.

Bydd dyfodiad yr aelodau newydd o staff hyn yn galluogi i gwmni Datrys gynyddu nifer a maint y prosiectau yr ydym yn ymgymryd â hwy.

 

DATRYS

Caernarfon: 01286 671027

Yr Wyddgrug: 01352 706205

Ebost: info@datrys.coop

rss

Constructionline BSI iso-9001,-14001